Õhu puhtuse hindamine
Agnes Heinla
October 22, 2022

Description

Õhu puhtust võib hinnata nii sadevee hindamisega läbi keemilise analüüsi, kui ka kasutades erinevaid indikaatorliike, mis on tundlikud õhu erinevate saastajate suhtes (nt. tolm, happesus). Esimene meetod annab hinnangu hetkeolukorra kohta, kuid indikaatorliikide abil saab hinnata keskkonnaseisundit pikemaajalises skaalas. Samuti erinevad meetodid siseruumide õhu kvaliteedi hindamisel: anduriga või bakterikülvitassi abil. Nende eesmärgid on erinevad. Spetsiaalse siseõhu kvaliteedi anduri abil mõõdetakse õhus lendlevaid orgaanilisi ühendeid (ingl.k VOC), temperatuuri, suhtelist õhuniiskust, õhurõhku ja CO2 kontsentratsiooni. Bakterikülvitassi abil mõõdetakse mikrobioloogilist mitmekesisust õhus.

Difficulty Level

Medium

Playing Time

90 minutes

Language

Estonian

Contact Information

agnes.heinla@saaremaa.edu.ee

Featured Image

featured_image

Zoo

TLU

Activity Items

  • icon   Nõuded klassi õhutemperatuurile
  • icon   Lihhenoindikatsioon samblikega
  • icon   Vahtra pigilaiksusega õhu puhtuse indikeerimine
  • icon   Õhu kvaliteedi hindamine sadevee kvaliteedi alusel
  • icon   Mikroobide hulk Saaremaa gümnaasiumi erinevate ruumide õhus