Nõuded klassi õhutemperatuurile
Agnes Heinla
October 22, 2022

Question Type

One correct answer

Question/Information

Vaata 212 klassi temperatuuriandurit ukse kõrval. Uuri sotsiaalministri määrusest "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele"(https://www.riigiteataja.ee/akt/26959), millise temperatuuriga klassiruumis võib klassitunnid gümnaasiumiastmes ära jätta. Kas meie tund võib seda arvesse võttes lüheneda või ära jääda?

  • Jah

  • Ei

Zoo

TLU

Language

Estonian

Location