Activities
Reset

Madeira Tecnopolo game

A demo game in surroundings of the Madeira Tecnopolo


Vabaduse väljak vanasti

Vabaduse väljaku ajalugu


Narva


Ukeprøve uke 13

For 6a


Get to know my campus

This activity aims to introduce the buildings and some important places located at the Tallinn University.


Restaurants close to TLU

A few questions to discover the restaurants where TLU workers can have lunch.


Labs in TLU DTI


ICT in my school

Searching and thinking about new technological solutions in our school


Codierungs-Rallye

Rallye zum Abschluss der Unterrichteeinheit “Daten und Codierung” (Aufbaukurs Informatik Klasse 7)


Multimedia and multiculture

Using different tools and applications answer to’ the different questions


Polygons in real life

Students deal with polygons. At first they identify the shapes, then they draw and finally they make some calculations


My first day in school

Know the diferente school spaces.


Milyen elektromos eszközök vannak a Poli környékén?

A térképen jelölt pontok valamilyen elektromos hálózattal kapcsolatos eszközök mellett találhatóak. Közösen válaszoljatok a kérdésekre, s a legutolsó állomáson jegyezzétek fel a kódot!


Noarootsi rada - puuliigid ja nende tunnused

Sellel rajal saab teadmisi 5 erineva puuliigi kohta


Noarootsi õpperada- puuliigid

Rada kus saab teadmisi erinevate puuliikide kohta


Noarootsi õpperada- puuliigid

Rada kus saab teadmisi erinevate puuliikide kohta


Puiduliikide orienteerumine Noarootsis

Rajal saab teadmisi erinevate puuliikide kohta


Puiduliikide orienteerumine Noarootsis

Rajal saab teadmisi erinevate puuliikide kohta


Kultuur ja ajalugu meie ümber


Oru Kooli mäng

Rada, mille käigus tutvutakse erinevate puuliikidega.


Vormsi puidu õpetus

Õpilased õpivad tundma puiduliike ja nendest saadavaid saadusi.


Õunakoogi jooks

Probleemilahendus mäng kodunduse tundi.


Tallinna vanalinn

Avastusretk Tallinna vanalinnas.


Mindfulness Saku terviserajal

Ärevuse ja stressi leevendamiseks


Õhu puhtuse hindamine

Õhu puhtust võib hinnata nii sadevee hindamisega läbi keemilise analüüsi, kui ka kasutades erinevaid indikaatorliike, mis on tundlikud õhu erinevate saastajate suhtes (nt. tolm, happesus). Esimene meetod annab hinnangu hetkeolukorra kohta, kuid indikaatorliikide abil saab hinnata keskkonnaseisundit pikemaajalises skaalas. Samuti erinevad meetodid siseruumide õhu kvaliteedi hindamisel: anduriga või bakterikülvitassi abil. Nende eesmärgid on erinevad. Spetsiaalse siseõhu kvaliteedi anduri abil mõõdetakse õhus lendlevaid orgaanilisi ühendeid (ingl.k VOC), temperatuuri, suhtelist õhuniiskust, õhurõhku ja CO2 kontsentratsiooni. Bakterikülvitassi abil mõõdetakse mikrobioloogilist mitmekesisust õhus.