Activities
Reset

Oru Kooli mäng

Rada, mille käigus tutvutakse erinevate puuliikidega.


Vormsi puidu õpetus

Õpilased õpivad tundma puiduliike ja nendest saadavaid saadusi.


Õunakoogi jooks

Probleemilahendus mäng kodunduse tundi.


Tallinna vanalinn

Avastusretk Tallinna vanalinnas.


Mindfulness Saku terviserajal

Ärevuse ja stressi leevendamiseks


Õhu puhtuse hindamine

Õhu puhtust võib hinnata nii sadevee hindamisega läbi keemilise analüüsi, kui ka kasutades erinevaid indikaatorliike, mis on tundlikud õhu erinevate saastajate suhtes (nt. tolm, happesus). Esimene meetod annab hinnangu hetkeolukorra kohta, kuid indikaatorliikide abil saab hinnata keskkonnaseisundit pikemaajalises skaalas. Samuti erinevad meetodid siseruumide õhu kvaliteedi hindamisel: anduriga või bakterikülvitassi abil. Nende eesmärgid on erinevad. Spetsiaalse siseõhu kvaliteedi anduri abil mõõdetakse õhus lendlevaid orgaanilisi ühendeid (ingl.k VOC), temperatuuri, suhtelist õhuniiskust, õhurõhku ja CO2 kontsentratsiooni. Bakterikülvitassi abil mõõdetakse mikrobioloogilist mitmekesisust õhus.


Metsaolümpia

Liigu punktist punkti ja lahenda punktides ette antud ülesandeid või vasta küsimustele. Mängu eesmärk on koolilähendase metsakeskkonnaga tutvumine ja sellega harjumiseks pakuda lisaks harjutusi, mis tekitavad õpilastes positiivseid emotsioone seoses looduses viibimisega.


Matemaatika Pelgulinnas


Matemaatika metsanduses

Õpperada matemaatiliste teadmiste kasutamiseks metsanduslike ülesannete lahendamisel


7A sõprusõhtu

Armsad Uus maja, uued õpetajad, uued klassikaaslased ja uus kooliaasta, me oleme seda kõike juba kogenud, aga samas on veel palju avastada. Täna teeme ühe väikese mängu, et üksteise tugevusi paremini tundma õppida ja samas puhata ja nautida elu :)


Oktoober


Geotund õues T21K


Matemaatika pargis.

Peate läbima kõik viis etappi ja täitma ülesanded. Ülesande täitmiseks on aega 45 minutit. Edu!


Vääna jõesuu


Vääna jõesuu


Парковый урок

Пройдите ориентирование по парку. Исследуйте местность.


Полицейский парк

Исследование местности


Puulehtede mõõtmine

Leia lähedusest lehtpuid, mõõda nende lehe pikkuseid (Pane pikkused kirja ka vihikusse) ja leia keskmine oma leitud lehtpuude lehtede pikkus.


Looduses liikumine kehalisest vabastatud õpilastele

Liigu punktist punkti ja täida ette antud punktides ette antud ülesandeid. Liikumine on oluline tervislikus kaalus püsimiseks, sest liikumine mõjutab keha koostist ja ainevahetust. Liikumise tagajärjel kiireneb põhiainevahetus ja suureneb energiakulu. Looduses liikumine avaldab positiivset mõju ka vaimsele tervisele (Bratman et al., 2012).


Puulehtede mõõtmine

Leia erinevaid lehtpuid, mõõda nende lehti ja arvuta keskmist.


seminat III

töökirjeldus


Sünnipäev

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool tähistab sünnipäeva.


pjk


pjk


Materjali õpetus

Õpilased õpivad tundma erinevaid puuliike ja nendest saadavat materjali.