Mikroobide hulk Saaremaa gümnaasiumi erinevate ruumide õhus
Agnes Heinla
October 22, 2022

Question Type

Multiple correct answers

Question/Information

Koolimaja 212 klassis on vaatamiseks 2 Petri tassi koos mikroobidega, mis on külvanud ennast ise õhust. Ühe tassi õhu bakteriproov on võetud 212 klassist (vastav märge tassil) ning teine õpilaste garderoobist (vastav silt tassil). Sadestusmeetod tähendab, et steriilsed agarsöötmega Petri tassid jäetakse 10 minutiks avatuna uurimisalale ning siis suletakse ja kasvatatakse õhust uuritud 10 min jooksul sadenenud baktereid 26 kraadi juures nädal aega. Nädalaga tekivad sadenenud üksikutest bakteritest või seentest Petri tassi toitaineterikkale söötmele nähtavad bakteri või seenekolooniad. Mida rohkem kolooniaid Petri tassil, seda rohkem on ilmselt ka neid uuritava ala õhus. Kumma uurimisala õhus on selle meetodi järgi rohkem mikroorganisme?

  • 212 klassist saadud bakterikülvis on rohkem kolooniaid ning seega leidub õhus ka neid rohkem.

  • Garderoobist saadud bakterikülvis on rohkem kolooniaid ning seega leidub õhus ka neid rohkem.

Zoo

TLU

Language

Estonian

Location