Ferdinand Von Wrangelli Mälestusmärk
Laasi
May 29, 2020

Image

image

Question Type

One correct answer

Question/Information

Ferdinand von Wrangell sündis Pihkvas ning nooruspõlve veetis ta kadeti koolis Peterburis. Admiral Johann von Krusenstern märkas tema andekust ning võttis ta kaasa oma ümbermaailma reisidele. 1820-1824 toimus Kirde-Siberisse ekspeditsioon mille üheks sihiks oli uurida kas on olemas maismaaühendus Alaskaga. Ta avastas Põhja-Jäämerest ühe saare mis on tema järgi nimetatud ning 1829. aastal määrati ta Alaska kuberneriks. Mis aastal kolis Ferdinand von Wrangell Roaela mõisa? (Märgitud mälestustahvlil)

  • 1829

  • 1835

  • 1849

  • 1862

Zoo

TLU

Language

Estonian

Location