Heal lapsel mitu nime
Piia Sandra Sandrak
May 06, 2020

Image

image

Question Type

One correct answer

Question/Information

Jõudes aadressile Vestervalli 9, näed lehvivate lippude taustal Narva lastele ja noorukitele mõeldud Noortekeskust. Nii nagu heal lapsel on mitu nime, on ka Narva nimele omistatud mitu erinevat algupära. Ühte allpool olevatest seostest pole aga ükski keeleteadlane kunagi esitanud, millist?

  • Vene keelest на-рывъ ("tuhnima")

  • Keskülemsaksa keelest narve ("kitsus")

  • Vepsa keelest narvāne ("künnis")

  • Soome keelest nauru ("naer")

Zoo

TLU

Language

Estonian

Location