Το ύψος της γέφυρας.
George koukoutianos
June 04, 2019

Image

image

Question Type

One correct answer

Question/Information

Ποιο είναι το ύψος της γέφυρας;

  • 4 μέτρα

  • 7 μέτρα

  • 12 μέτρα

  • 15 μέτρα

Zoo

TLU

Language

English

Location