Vormsi mänd
Maarja Koppelmaa
December 05, 2022

Question Type

Multiple correct answers

Question/Information

Vali õiged vastused

  • Männile on iseloomulikud pikad paaris okkad

  • Männioksi ei pea kasutama kütteks

  • Mändi kasutatakse kütteks

  • Mändi kasutatakse ehituses

  • Mänd on lehtpuu

  • ännipuu üks lisasaadustest on tõrv

Zoo

TLU

Language

English

Location