Tekstid mänguväljakul
Ingrid Valgma
October 15, 2022

Question Type

Freeform answer

Question/Information

Kirjuta üks lause (lauses peab olema vähemalt 7 sõna) spordivahendite juhenditest ja määra lauses olevate sõnade sõnaliigid.

Zoo

TLU

Language

English

Location