Võimlemise metoodika
Ilona Kivisik
October 14, 2022

Image

image

Question Type

Information

Question/Information

Võimlemise üheks põhiliseks meetodiks, mis lahendab kehalise kasvatuse sisu ja on selle lahutamatuks koostisosaks, on võimlemine. Võimlemisharjutuste kaudu saab tugevdada tervist, kujundada rühti, arendada jõudu, painduvust, tasakaalu, koordinatsiooni, vastupidavust, osavust, rütmitunnet ja kiirust, aktiviseerida mõtlemist. Sooritades võimlemisharjutusi, omandavad õpilased tähtsaid ning eluks vajalikke oskusi, täiustuvad liikumisvilumused nii igapäevases tegevuses kui ka spordis.

Zoo

TLU

Language

Estonian

Location