August Hans Traksmaa Mälestuskivi
Laasi
June 09, 2020

Question Type

Information

Question/Information

August Hans Traksmaa oli Eesti kindralmajor, diplomaat ja sõjaajaloolane. Ta sündis Virumaal Põlula mõisas kupja peres, ning õppis Vilula ministeeriumikoolis. 1912. aastal Tartu Õpetajate Seminari ja töötas seejärel 1912. aastast Virumaal Salatse küla algkooli juhatajana. Esimese maailmasõja ajal lõpetas lipniku kooli ning vabadussõja ajal edutati ta kapteniks. Pärast sõda õppis ta Kõrgemas sõjakoolis, Prantsuse sõjaväeakadeemias ning 1939. aastaks oli ta noorim ja üks haritumaid kindralmajoreid Eesti Vabariigis.

Zoo

TLU

Language

Estonian

Location