Activities
Reset

Kopli

Rada on loodud 8. klassi õpilastele Pelgulinnaga tutvumiseks.


Fotojaht Tammiste metsarajal


PJK liikumise Orienteerumine- Liikumisõpetuse küsimustega

Kehalise tunni nutiorienteerumine- Läbi rajapunktid ja vasta küsimustele. Palun jälgida liikluseeskirju.


PJK Orienteerumine- Liikumisõpetuse küsimustega

Kehalise tunni nutiorienteerumine- Läbi rajapunktid ja vasta küsimustele. Palun jälgida liikluseeskirju.


Пляжный район Пярну

Пройди дорогу и выполни задания! Хорошего прохода!


TUND NÕMMEL

LIIGU RINGI JA VASTA KÜSIMUSTELE


PJK Orienteerumine- Liikumisõpetuse küsimustega

Kehalise tunni nutiorienteerumine- Läbi rajapunktid ja vasta küsimustele. Palun jälgida liikluseeskirju.


PJK Orienteerumine- Liikumisõpetuse küsimustega

Kehalise tunni nutiorienteerumine- Läbi rajapunktid ja vasta küsimustele. Palun jälgida liikluseeskirju.


Eesti keel ja kultuur

Täiskavanutele eesti keele kui võõrkeele ja kultuuri õppimiseks ja harjutamiseks.


Liikumistund

Rada orienteerumise põhimõtete tutvutamiseks ning erinevate liikumisharjutuste sooritamiseks


Pärnu linn


Jõhvi linn

Minu ülesanne Tallinna Ülikooli "Haridustehnoloogia koolis 2022" aine raames. Eesmärk - teada saada rohkem Jõhvi linnast, mis on Ida-Viru maakonna halduskeskus.


Õpime õues.

Antud rada on loodud selleks, et pakkuda õpilastele võimalust õppida ka õues. Rada koosneb 5 punktist ja iga punktis ootab ülesanne.


Pärnu


Elukaar


Пляжный район Пярну

Пройди дорогу и выполни здания! Хорошего прохода!


Tähtsad kohad Juurus

Leia Juuru alevis!


Albu mõisakool ja mõisa ajalugu.

Õuesõppe tund Albu mõisapargis ja selle ümbruses. Eesmärgiks õppida tundma oma mõisakooli ja mõisa ajalugu.


Puuliigid

Rada õpilastele tehnoloogia ja loodusõpetuse tundides kasutamiseks puuliikide tundmiseks.


Värvid, arvud ja suunasõnad

Eesti keel kui teine keel A1 tase: suunda tähistavate sõnade, arvude ja värvide kordamine


Keel meie ümber


Keila Kooli keka

Kehalise kasvatuse tunnitöö


Staadion "Dvigatel"

Kohad staadionil erinevate spordialade jaoks.