Explore Kadriorg Park
Tam Zarkua
April 19, 2018

Description

Difficulty Level

Medium

Playing Time

30 minutes

Language

English

Contact Information

Featured Image

featured_image

Zoo

TLU

Activity Items

 • icon   Jaan Poska
 • icon   Ancient Guard House
 • icon   Miia Milla Manda
 • icon   Rotunda
 • icon   Sculpture of Kreuzwaldi
 • icon   Stone
 • icon   Rosiaia plaan
 • icon   Apollo
 • icon   Office of the President of the Republic of Estonia
 • icon   Ice cellar
 • icon   Kitchen House
 • icon   New guardhouse
 • icon   Amandus Adamson
 • icon   Jaan Koort
 • icon   Neptunus